Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Από τον Παραγωγό στην Οικογένεια

50 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ (0,50€/kgr)
ΜΑΡΟΥΛΙ + ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ + ΣΠΑΝΑΚΙ, ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4
ΩΡΑ: 10 ΠΡΩΪ
ΠΑΝΑΓΙΑ (Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

σεμινάριο.1: "γνήσιες, συνεργατικές επιχειρήσεις"

φιλαδελφία
αλληλεγγύη
συνεργατισμός
σεμινάριο.1:
"γνήσιες, συνεργατικές επιχειρήσεις"
Δευτέρα 22-04-2012, ώρα 7-9 εργατ κέντρο (ΡΕΞ)
Ενωθείτε κατά των υψηλών τιμών!
Η γέννηση του συνεταιριστικού κινήματος
επι-χειρώ σημαίνει ΕΝΕΡΓΩ... με σκοπό.
Ανησυχώ, αγαπώ, ερευνώ, ετοιμάζω, προετοιμάζω,επιλέγω, αποφασίζω, ερευνώ, σχεδιάζω, μαθαίνω,
ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ,
ερευνώ, ρισκάρω,
ΕΝΕΡΓΩ..
Η καρδιά της επιχειρηματικότητας είναι η πρόβλεψη καταναλωτικών επιθυμιών και αναγκών, ιδιαίτερα αυτές που δεν έχουν ακόμα εκφραστεί, και στη συνέχεια η σύνδεσή τους με μια ουσιαστική γνώση για το τι μπορεί να γίνει για να ικανοποιηθούν.
Ως εκ τούτου, όσο πιο μορφωμένος είναι κάποιος και όσο περισσότερο ανοιχτός σε νέες ιδέες που προέρχονται από την διασταύρωση διαφόρων γνωστικών τομέων, τόσο πιο αποτελεσματικός επιχειρηματίας θα γίνει.
Επιπλέον, αν η τύχη ευνοεί τους προετοιμασμένους, και αν θεωρούμε ότι η τύχη, π.χ. να προτείνει την σωστή ιδέα τη σωστή στιγμή, είναι σημαντική για την επιχειρηματικότητα, τότε μπορούμε να προλειάνουμε το έδαφος για αυτή την τύχη με το να είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι.
Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να είναι αγγαρεία, ούτε πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό τον πλουτισμό.
Το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από επιτυχημένους επιχειρηματίες είναι η δυνατότητα να κάνεις αυτό που αγαπάς πιο πολύ και να ζεις από αυτό.
Η όπως είπε και ο Κομφούκιος
"Διάλεξε ένα επάγγελμα που αγαπάς και δε θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου".
Ως εκ τούτου, αν η επιχειρηματικότητα είναι τρόπος αυτοπραγμάτωσης, η νέα γενιά πρέπει να κατανοήσει και να μάθει για αυτή τη θετική πτυχή της αυτοαπασχόλησης για να μπορέσει, στη συνέχεια, να αλλάξει το κυρίαρχο εργασιακό της μοντέλο από την «προσφορά» θέσης εργασίας στη «δημιουργία επιχειρηματικής απασχόλησης».
· Ένας συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση ανθρώπων που ενώνονται εθελοντικά για να ικανοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους μέσω μιας από κοινού-ιδιόκτητης και δημοκρατικά-ελεγχόμενης επιχείρησης.
· Αν και μπορούν να εντοπιστούν χρονικά και σε αρχαιότερες περιόδους, οι συνεταιρισμοί αναπτύχθηκαν ως κίνημα από τον XVIII αιώνα και μετά, ως μια απάντηση στα καταστρεπτικά αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης.
· Συνειδητοποιώντας την δυστυχία που προκλήθηκε από την βιομηχανική επανάσταση (μείωση των μισθών, αύξηση της φτώχιας), ο R. Owen και ο Δρ. W. King ήταν οι πρώτοι ηγέτες που σκέφτηκαν μια νέα μορφή κοινωνικής οργάνωσης, βασισμένης στην ιδέα της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων που επιθυμούν να λύσουν τα προβλήματά τους από κοινού.
Κατόπιν άλλοι στοχαστές ακολούθησαν παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εξελίσσοντας τες περεταίρω, άνθρωποι όπως: ο C. Fournier, ο P. Bucher, ο Schulze - Delitzsch, ο F.W. Raiffeisen, κ.λπ.
· Η Δίκαιη Κοινωνία των Πρωτοπόρων του Rochdale αντιπροσωπεύει το πρώτο γνωστό πείραμα που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στον συνεταιριστικό τομέα.
Για πολλούς, αυτή η ιστορία χαρακτηρίζει την αφετηρία του συνεταιριστικού κινήματος αλλά πρέπει να το δούμε ως ένα μοντέλο για την συνεταιριστική ανάπτυξη.
Δείχνει πώς οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η ανεπαρκής προστασία των καταναλωτών οδήγησαν 28 τεχνίτες να ιδρύσουν το 1884 μια κοινωνία συνεταιριστικού λιανεμπορίου, την Δίκαιη Κοινωνία των Πρωτοπόρων του Rochdale.
Ο στόχος ήταν να παρασχεθούν στους εργαζόμενους τρόφιμα και άλλα αγαθά όπως οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές.
Η κοινωνία καθοδηγήθηκε από τις αρχές που, στις μέρες μας, είναι οι βασικές αρχές των συνεταιρισμών.
Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες:
  • Ανοικτή και εθελοντική ένταξη ως μέλος,
  • Δημοκρατικός έλεγχος,
  • Μειωμένο επιτόκιο ως μέρισμα κεφαλαίου που περιορίζεται στο 6%,
  • Διανομή του πλεονάσματος στα μέλη αναλογικά προς τις συναλλαγές τους,
  • Εμπορικές συναλλαγές τοις μετρητοίς,
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη,
  • Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα,
  • Φιλανθρωπική διανομή των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση διάλυσης.
· Η αποικιοκρατία ήταν το βασικό κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών στις αναπτυσσόμενες χώρες.
· Στις αποικίες οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα ως στρατηγικό εργαλείο για να οργανώσουν τους ανθρώπους σε ομάδες για την συγκέντρωση των αγαθών προς εξαγωγή, ουσιαστικά για να ελεγχθεί η εγχώρια οικονομία (καφές, κακάο κ.λπ.).
 
Οι πρωτοπόροι του Rochdale

Το συνεταιριστικό κίνημα ανακαλύπτει τις ρίζες του στο Rochdale, μια πόλη υφαντουργίας στο Lancashire της Αγγλίας, όπου, το 1884, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, η ανεπαρκής προστασία των καταναλωτών και η τακτική νόθευση των τροφίμων από ορισμένους εμπόρους οδήγησε 28 τεχνίτες να δημιουργήσουν μια κοινωνία συνεταιριστικού λιανεμπορίου, την Δίκαιη Κοινωνία των Πρωτοπόρων του Rochdale, προκειμένου να εφοδιάζονται οι εργαζόμενοι με τρόφιμα και άλλα αγαθά, καθώς επίσης και με εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές.

28 άτομα συγκέντρωσαν ένα μικρό ποσό κεφαλαίου και άνοιξαν ένα κατάστημα στην πάροδο Toad με στόχο να πωλούνται υγιεινά τρόφιμα σε λογικές τιμές.

Μέρος των κερδών ή του "πλεονάσματος", ο οποίος είναι ο όρος που προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν, επέστρεφε πίσω στα μέλη αναλογικά προς τις συναλλαγές τους, αυτό είναι το περίφημο συνεταιριστικό μέρισμα ή "divi".
Οι πρωτοπόροι και άλλοι πρώτοι συνεταιριστές εμπνεύστηκαν πάρα πολύ από τα γραπτά του παθολόγου και φιλάνθρωπου Δρ. William King για τους συνεταιρισμούς και από τον Robert Owen, έναν βιομηχανικό παραγωγό και Ουαλλό κοινωνικό μεταρρυθμιστή.
Οι συνεταιριστικές αρχές του Rochdale βασίστηκαν στις αποφάσεις και τις πρακτικές των πρωτοπόρων που πήραν έκταση ως αποτέλεσμα των συνεταιριστικών θεωριών του Owen. Αυτές οι αρχές είναι:
ανοικτή και εθελοντική ένταξη μελών, δημοκρατικός έλεγχος,
μειωμένο επιτόκιο ως μερίδιο κεφαλαίου που περιορίζεται στο 6%, δ
ιανομή του πλεονάσματος στα μέλη αναλογικά προς τις συναλλαγές τους,
εμπορικές συναλλαγές της μετρητής,
εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη,
θρησκευτική και πολιτική ουδετερότητα,
φιλανθρωπική διανομή των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση διάλυσης.

Δεν έχει εξακριβωθεί εάν η κοινωνία των πρωτοπόρων του Rochdale είναι σίγουρα ο πρώτος συνεταιρισμός, ούτε εάν το κατάστημά τους συνιστά σίγουρα το πρώτο συνεταιριστικό κατάστημα.
Οι παλαιότερες επιχειρήσεις που επιβίωσαν υιοθέτησαν επίσης το συνεργατικό μοντέλο του Rochdale ως παράδειγμα συνεταιριστικής διαχείρισης.
Το Rochdale πολύ γρήγορα έγινε ένα πρότυπο για όλες τις παρόμοιες συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκοσμίως.

Η ιδέα του συνεργατισμού που συνελήφθη στο Rochdale έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 700 εκατομμύρια συνεταιριστές σε περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Λίστα κοινωνικών αντιστάσεων (επικαιροποιημένη)

Αλληλεγγύη και αντίσταση.
Το κίνημα από τα κάτω αναπτύσσεται, λειτουργεί πέρα από τη κρίση και κάνει τις ουτοπίες του πραγματικότητα. 
Ήδη χιλιάδες άνθρωποι σε όλη στην Ελλάδα παίρνουν τη κατάσταση στα χέρια τους και γίνονται μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος.
Πολλές πρωτοβουλίες σε μικρή κλίμακα που περιμένουν τη δική σου συμμετοχή, ή να αναλάβεις μια αντίστοιχη πρωτοβουλία.
Στην έλλειψη χρημάτων απαντάμε με αλληλέγγυα ανταλλαγή χωρίς χρήματα και χαριστικά παζάρια. Στη έλλειψη τροφής απαντάμε με αυτοκαλλιέργεια, αυτοδιαχειριζόμενους κήπους και διατήρηση παραδοσιακών σπόρων. Στην ανεργία απαντάμε με συνεταιρισμούς και εργασιακές κολεκτίβες, στην έλλειψη στέγασης με κοινωνικές καταλήψεις στέγης και οικοκοινότητες, ενώ στην έλλειψη συντροφικότητας με συλλογικές κουζίνες. Στο έλλειμμα δημοκρατίας και την πολιτική ολιγαρχία απαντάμε με αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις γειτονιών και παίρνουμε τη κατάσταση στα χέρια μας γιατί δεν πάει άλλο.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για απαισιοδοξία και μεμψιμοιρίες.
Οι ουτοπίες μας είναι η πραγματικότητα του αύριο.
Ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική καταγραφή των κυριότερων ελληνικών πρωτοβουλιών από τα κάτω που αποτελούν ένα άλλο κόσμο, πέρα από τη κρίση, εδώ και τώρα (και διαθέτουν ιστοσελίδα):
Συνεργαζόμαστε, Δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί
Φιλαδελφία, Αλληλεγγύη, Συνεργατισμός, Κομοτηνή, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων, ΣΠΑΜΕ, http://synparmes.gr, http://spame.tumblr.com
Δίκτυο Αγροτών - Καταναλωτών Αγροναύτες, http://agronaftes.blogspot.com
Ομοτράπεζοι, http://omotrapezoi.blogspot.com
Κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής παραγωγού καταναλωτή, «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» (Χανιά), www.inipirouni.gr
Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης, http://www.bioscoop.gr
Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα
Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα του Πελίτι, www.peliti.gr/pages/panelladiko_diktio.htm
Δίκτυο Φασούλι (Αττική), www.fasouli.wordpress.com
Σύστημα Μονάδων Κοινωνικών Ανταλλαγών Λυκόβρυσης-Πεύκης, pelykoia.wordpress.com
Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων Καλαμαριάς, http://koino.com.gr
Δίκτυο νταλαγής και αλληλεγγύης Θερμαϊκού, http://e-thermo.blogspot.com
Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας, antalaktikoveria.blogspot.com
Δίκτυο Ανταλλαγών του Ν. Πιερίας, noe.motherearth.gr/index.php?location=el&screen=welcome
Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ), www.emro.gr
Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Ευρυτανίας, http://www.diktyo.evrytania.eu
Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας (ΤΕΜ), www.tem-magnisia.gr
ΤΕΜ- Φθιώτιδας, www.tem-fthiotidas.gr
Οβολός (Πάτρα), www.ovolos.gr
LETS NET (Ηράκλειο), www.lets.net.gr
Δίκτυο ανταλλαγών και αντιπραγματισμού Ηρακλείου, http://diktyoantallagisirakleiou.espiv.net
Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, www.diktyoantallagonxanion.gr
Ομάδα Τσουκνίδα (Ρέθυμνο), http://tsouknidarethymno.gr
Αλληλέγγυο ανταλλακτικό δίκτυο Ρεθύμνου “Ροδιά”, www.rodia-reth.gr
Καερέτι - Εναλλακτική οικονομία Ιεράπετρας, www.kaereti.gr
Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων “Σανό”, sanosyros.wordpress.com
Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Εύβοιας (ΤΕΜ), http://temevias.gr
Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ) Κέρκυρας, http://diktyodaep.wordpress.com
Μπουτσούνι ανταλλακτικό δίκτυο Κέρκυρας, boutsouni.blogspot.com
Δίκτυο κοινωνική αλληλεγγύης και ανταλλακτικής οικονομίας Νάξου, www.partoalliosnaxos.blogspot.com
Δίκτυο ανταλλαγών Μεσσηνίας “Ελιά”, www.diktioelia.gr
Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης ομάδας “Κύκλος” Κως, http://kyklos-kos.gr
Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Λέσβου “Ήλεκτρον”, http://diktyolesvou.wordpress.com/
Ανταλλακτικό δίκτυο Καλύμνου, www.antallagi-kalymnos.blogspot.com
Λόγω τιμής, www.logo-timis.gr
Τράπεζες χρόνου
Τράπεζα χρόνου πλατείας Συντάγματος, www.time-exchange.gr
Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου, www.mesopotamia.gr/trapeza_xronou.htm
Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου – Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών δήμου Λαμιέων, www.lamia-city.gr/netexchange.php
Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης, http://www.enow.gr/196/1633.aspx
Χαριστικά- ανταλλακτικά παζάρια
Σκόρος, www.skoros.espiv.net
Μην το πετάς, χάρισε το, www.xariseto.gr
Χαρίζω, www.xarizo.blogspot.com
Δίκτυο Freecycle, freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/
"Ανταλλακτική Οικονομία", www.antallaktiki.gr
Ζωή χωρίς χρήματα, zoixorisxrimata.blogspot.com
Δώσε Πάρε, http://dwsepare.ning.com
Αλληλέγγυο εμπόριο
Ο Σπόρος, www.sporos.org
Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου "Nosotros", enallaktiko-emporio.blogspot.com
Εμείς και ο Κόσμος, www.nuestromundo.gr
Terra Verde Χανιά, http://terraverdexania.blogspot.com,
La Candona, www.lacandona.gr
Εργασιακές κολεκτίβες
Το παγκάκι, www.pagkaki.org
Κολεκτίβα Ζερμινάλ, www.kolektivagerminal.blogspot.com
Collective courier, www.collectivecourier.gr
Συν-άπειρο, www.synapeiro.gr
Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν-Αλλοις", http://synallois.org
Κολεκτίβα Κυψέλη, http://colectivakipseli.wordpress.com
Συνεταιριστικοί- αυτοογρανωμένοι πολυχώροι
Το κουκούτσι, http://koukoutsi.enallaktika.gr
Συνεταιριστικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνα, www.european-village.org
Nosotros, www.nosotros.gr
Οικοκοινότητες
Τοπικοποίηση, http://topikopoiisi.blogspot.com
Το δέντρο, http://todendro.blogspot.com
Οικοκοινότητα Κύτταρο Νέας Γης, http://kyttaronewearth.webs.com
Κοινότητα Ουτοπία, http://koinotita-utopia.blogspot.com
Κίνησης για τη Δημιουργία Οικοκοινότητας, www.oikokoinotita.gr
Telaithrion free and real, http://telaithrion.freeandreal.org
Άλλος τρόπος, http://allostropos.blogspot.com
Οικολογικά χωριά, http://oikokoinotita.blogspot.com
Δρόμοι σύνθεσης, http://dromoisynthesis.wordpress.com
Δίκτυο Οικοκοινοτήτων Ελλάδας, http://ecovillagegreece.wordpress.com
Ελπιδοχώρι, http://elpidohori.gr/
Φυσικές καλλιέργειες, σπορεία, αστικοί αγροί
Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης,, www.votanikoskipos.blogspot.com
Πάρκο Ναυαρίνου, www.parkingparko.blogspot.com
Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού, http://agroselliniko.blogspot.com
Αστικός αγρός Χαλανδρίου, www.astikosagrosx.blogspot.com
Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.), http://perka.oneirografos.net
Δίκτυο Οικοκοινότητα, http://oikodiktyo.espivblogs.net
Σκαλιστήρι, http://skalistiri.wordpress.com
Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας,, www.naturalfarming.eu
Περμακουλτούρα, www.permaculture.gr/gr/
Καγκουρό, www.kangouro.gr
Permaculture in Greece, http://permaculture-greece.org
Ταρατσόκηπος, http://taratsokipos.blogspot.com
Συλλογικοί Λαχανόκηποι, http://agrotespolis.wordpress.com
Κέντρο εφαρμογών βιωσιμότητας, http://www.kevio.gr
Αστική οικοκοινότητα, http://www.astoiko.eu/
Συνεργατικός λαχανόκηπος Κομοτηνής, http://laxanokiposkomotinis.blogspot.com/
Τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων
Το Πελίτι, www.peliti.gr
Σπόρι Λίμνου, www.sporilimnou.blogspot.com
Αιγίλοπας, www.aegilops.gr
Αρχιπέλαγος (τράπεζα σπόρων), www.archipelago.gr
Ηλέσιον, www.helession.gr
Φυσική δόμηση
Φυσική δόμηση cob, www.cob.gr
Σαλίγκαρος, www.saligaroi.blogspot.com
Free and Real, www.freeandreal.org
Ομάδα πηλΟίκο, www.piliko.gr
Αυτοδιαχείριση
Νέα Γουινέα, neaguinea.org
Φτιάχνω μόνος μου, www.ftiaxno.gr
Μηχανή, http://mhxanh.org/reyma
Open source ecology Greece, http://osegreece.wordpress.com/
Συλλογική διαχείριση κοινωνικών αγαθών
Κίνηση 136 (νερό), www.136.gr
Ο Ημιόροφος (υγεία), http://imiorofos.org
Συνέλευση για την υγεία, http://syneleyshgiathnygeia.blogspot.com
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, http://mki-ellinikou.blogspot.com
Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου, http://www.ethiatreio.com
Δίκτυο κοινωνικής υπεράσπισης του σιδηροδρόμου, http://traino-sos.blogspot.com
Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, http://sineleusimetafores.wordpress.com
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, http://prosynat.blogspot.com
Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων, http://diapor.blogspot.com
Συλλογικότητες
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net
State of nature, www.state-of-nature.gr
Λοκροί στο δάσος, http://lokroi-dasos.blogspot.com
Από Κοινού – Κίνηση Αποανάπτυξης Τρικαλινών Πολιτών, http://apokoinou.com
Λόκαλ Athens, http://localathens.blogspot.com
Δίκτυο Kalamata Freespace, www.kalamatafreespace.gr
Κοινωνική- Συλλογική κουζίνα
Ο άλλος άνθρωπος, http://oallosanthropos.blogspot.com
Συλλογική Κουζίνα Στεκιού Μεταναστών ELCHEf, www.elchef.gr
Συλλογική Κουζίνα Αυτόνομου Στεκιού, http://autonomosteki.espivblogs.net
Συλλογική Κουζίνα κατάληψης Σκαραμαγκά, http://pat61.squat.gr
Ελεύθερη παιδεία
Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας, http://sxoleio12.wordpress.com
Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση, http://ekpaideysi.espivblogs.net
Στο νησί της αλφαβήτου, http://alphabet-island.blogspot.com
Σεντέφι Κορυδαλλού, http://sentefi.wordpress.com
Ελευθεριακά σχολεία, http://democraticschoolsgr.blogspot.com
Ελευθεριακό παιδικό στέκι El Paso, http://el-paso-thessaloniki.blogspot.com
Παιδικό στέκι «φτου ξελεφτερία», http://pikpa.squat.gr
Κοινωνικό Ωδείο, http://koinwnikowdeio.blogspot.com
Εναλλακτικό σχολείο οικολογικής γεωργίας, http://oikosxoleio.wordpress.com/
Ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας
Hackerspace.gr [HSGR], http://hackerspace.gr
Underground Free University, www.ufu.gr
Δίκτυο για την ψηφιακή απελευθέρωση, http://dln.gr/
Αυτοδιαχειριζόμενη τέχνη, πολιτιστικός ακτιβισμός
Κενό δίκτυο, http://voidnetwork.blogspot.com
Ορίζοντας γεγονότων, http://orizontasgegonotwn.blogspot.com
Another world is here- the Caravan project, www.anotherworldishere.com
Ecoart, www.ecoart.gr
Cheap art, www.cheapart.gr
Τράπεζα τέχνης, http://trapezatehnis.blogspot.com
Πλατφόρμες, http://www.platformes.blogspot.com
Κίνηση Μαβίλη, http://kinisimavili.blogspot.com
Κοοπερατίβα "Μετέχνιο", http://metexnio.blogspot.com
Συντεχνίαπλην, http://www.disobey.net/syntexniaplhn/
Εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι, http://enalaktikoergastiri.wordpress.com
Ταξίδι χωρίς χάρτη, http://taxidixwrisxarti.blogspot.com
Χίμαιρες, http://chimeres.info
Οικογιορτές
Πανελλαδική Οικογιορτή, http://oikogiorti.gr
Οικογιορτή Βόλος, http://oikogiortivolos.blogspot.com
Οικογιορτή Θεσσαλονίκης, http://oikogiorti2011.gr
Οικογιορτή Ηρακλείου Κρήτης, εν οίκω, http://en-oiko.blogspot.com
Οικογιορτή Μαραθώνα, http://marathonecofestival.wordpress.com
Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας, http://www.oikologikigiorti.gr
Πρωτοβουλία δικτύωσης
Ένας άλλος κόσμος, www.enasalloskosmos-community.net
Άμεση δημοκρατία
Τριήμερο άμεση δημοκρατία Θεσσαλονίκη, http://amesidimokratiafest.org
Τριήμερο άμεσης δημοκρατίας Αθήνα, http://ad161718.is-by.us/
Real democracy, http://real-democracy.gr
Real democracy – multimedia team, http://realdemocracygr.wordpress.com
Άλλη δημοκρατία, http://anotherdemocracy.gr
Περιεκτική δημοκρατία, www.inclusivedemocracy.org
Κίνηση για τον ελευθεριακό δημοτισμό, http://dimotismos.gr
Ευτοπία, http://www.eutopia.gr
Λαϊκές συνελεύσεις
Λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών και περιοχών της Αττικής
Πετράλωνα, Κουκάκι, Θησείο, 
http://laikisineleusipetralona.espivblogs.net
Καλλιθέα, http://syneleysikallitheas.blogspot.com 
Παλλήνη, 
http://aganaktismenoipallinis.blogspot.com 
Ζωγράφου, 
http://aganaktismenoizografou.wordpress.com 
Χαλάνδρι, 
http://laikisyneleysihalandri.wordpress.com 
Πειραιάς, 
http://aganaktismenoipirea.blogspot.com 
Βύρωνας, 
http://laikisinelefsivirona.blogspot.com 
Γαλάτσι, 
http://lsgalatsiou.wordpress.com 
Αμπελόκηποι, 
http://ampelokipoi.espiv.net 
Μαρούσι, 
http://ansinamar.blogspot.com 
Πατήσια, 
http://patissiasynelefsi.blogspot.com 
Καισαριανή, 
http://laikisyneleysikaisarianis.blogspot.com 
Ν. Ηράκλειο, 
http://neohrakleio.blogspot.com 
Ν. Ιωνία, 
http://sinelefsinionia.wordpress.com 
Ν. Σμύρνη, 
http://plateians.blogspot.com 
Νέου Κόσμου, 
http://nkosmos-sineleusi.blogspot.com
Αγ. Παρασκευή, http://syneleysiplateiasagias.blogspot.com
Αγ. Δημήτριος, http://katadimadim.blogspot.com
Κορυδαλλού, http://alsk.org
Λαϊκές συνελεύσεις άλλων πόλεων
Θεσσαλονίκη, 
http://aganaktismenoi-thess.blogspot.com 
Έβρος, 
http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com 
Ηράκλειο, 
http://aganaktismenoihrakleio.blogspot.com 
Δράμα, 
http://aganaktismenoi-drama.gr 
Βόλος, 
http://aganaktismenoi-volos.blogspot.com 
Καβάλα, 
http://realdemocracykavala.squat.gr 
Καστοριά, 
http://aganaktismenoi-kastoria.blogspot.com 
Πύργος, 
http://aganaktismenoi-pyrgou.blogferry.com 
Κέρκυρα, 
http://amesi-dimokratia-corfu.blogspot.com 
Σύρος, 
http://laikisyneleusisyrou.blogspot.com 
Χανιά, 
http://aganaktismenoixania.blogspot.com 
Κόρινθος, 
http://perivolakia.gr 
Άρτα, 
http://aganaktismenoisthnarta.blogspot.com 
Καλαμάτα, 
http://aganaktismenoikaistinkalamata.blogspot.com 
Γιαννιτσά, 
http://realdemocracygiannitsa.blogspot.com 
Τήνος, 
http://aganaktismenoi-tiniakoi.blogspot.com 
Πάτρα, 
http://patras-democracy.blogspot.com 
Λαμία, 
http://patras-democracy.blogspot.com 
Πρέβεζα, 
http://politesprevezas.eu 
Τρίκαλα, 
http://aganaktismenoi-trikala.blogspot.com 
Κεφαλονιά, 
http://www.stopcrisis.gr 
Σαντορίνη, 
https://www.facebook.com/pages/Αγανακτισμενοι-ΣΤΗ-Σαντορινη/151547581582902 
Λάρισα, 
http://aganaktismenoilarisas.blogspot.com 
Αίγινα, 
http://aganaktismenoi-aiginas.blogspot.com 
Ικαρία, 
http://aganaktismenoi-ikarias.blogspot.com 
Σητεία, 
http://aganaktismenoisitias.blogspot.com 
Πτολεμάϊδα, 
http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blogspot.com 
Μυτιλήνη, 
http://aganaktismenoi-mytilene.blogspot.com 
Ξυλόκαστρο, 
http://denpaeiallo-xylok.blogspot.com 
Βέροια, 
http://www.agapoveria.gr 
Μέγαρα, 
http://laikisinelefsimnp.blogspot.com 
Σπάρτη, 
http://aganaktismenoi-spartis.blogspot.com 
Χίος, 
http://www.aganaktismenoi-chios.gr 
Κιάτο, 
http://www.plateiakiatou.gr/site 
Μολάοι, 
http://plateiamolaon.wordpress.com 
Ύδρα, 
http://hydra-aganaktismenoi.blogspot.com