Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Mέλλον εργασίας βασισμένο στη βιώσιμη παραγωγή και απασχόληση

Ένα μέλλον εργασίας βασισμένο στη βιώσιμη παραγωγή και απασχόληση

 Το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου κάθε έτους, η διεθνής κοινότητα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα των Συνεταιρισμών . Το φετινό θέμα 

« Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών» 

είναι επίκαιρο, καθώς η ΔΟΕ εργάζεται για ένα μέλλον εργασίας που βασίζεται σε βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και απασχόλησης.

 Ως επικεφαλής της Συνεταιριστικής Μονάδας της ΔΟΕ, έχω δει από πρώτο χέρι τον θετικό αντίκτυπο της δέσμευσης των συνεταιρισμών για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

Στη Βόρειο Σρι Λάνκα, για παράδειγμα, μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου, είδα πώς οι συνεταιρισμοί βοήθησαν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων.
Μια ταχεία αξιολόγηση κατά την έναρξη του σχεδίου τοπικής ενδυνάμωσης της ΔΟΕ μέσω της οικονομικής ανάπτυξης (LEED) έδειξε ότι οι συνεταιρισμοί ήταν οι μόνες "σταθερές" δομές που υπήρχαν στη Βόρεια Σρι Λάνκα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση. Από το 2010, το έργο έχει υποστηρίξει τους γεωργικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση του δίκαιου εμπορίου για τα προϊόντα τους και βοηθώντας τους στη δημιουργία δεσμών αγοράς.
Έχω ακούσει επίσης τις εμπνευσμένες ιστορίες από άλλα μέρη του κόσμου για το πώς οι συνεταιρισμοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στη βιώσιμη κατανάλωση, την παραγωγή και την αξιοπρεπή εργασία - συχνά μέσω συνεταιριστικού-συνεταιριστικού εμπορίου.
Ορισμένες από αυτές τις ιστορίες μοιράστηκαν σε πρόσφατη συνάντηση στη Γενεύη για συνεταιριστικά και ηθικά εμπορικά κινήματα.
Ακούσαμε πώς ο καφές των παραγωγών των συνεταιρισμών της Κένυας βρήκε τον δρόμο στα ράφια της Coop Denmark και πώς οι βιολογικοί ανανάδες από έναν συνεταιρισμό νεολαίας του Τόγκο πωλούνται σε συνεταιρισμούς λιανικής πώλησης σε ολόκληρη την Ιταλία . Ακούσαμε πώς οι συνεταιρισμοί καταναλωτών στην Ανατολική Ασία έχουν αναπτύξει προϊόντα βιολογικής και οικολογικής σήμανσης, εκπαιδεύοντας τα μέλη τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των παραγωγών και των εργαζομένων, καθώς και σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης τροφίμων και της κατανάλωσης πλαστικών. Επίσης, μοιραστήκαμε τις εμπειρίες του ΔΟΕ για την υποστήριξη των συστατικών στον τομέα.
Η αναδυόμενη συναίνεση από τη συνάντηση ήταν ότι το συνεταιριστικό-συνεταιριστικό εμπόριο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους του εμπορίου, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες τιμές και καλύτερα εισοδήματα για τα συνεταιριστικά μέλη και τις κοινότητές τους. Ευκαιρίες υπάρχουν όχι μόνο στις αγροτικές αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και στα έτοιμα ενδύματα και σε άλλους τομείς.
Οι συνεταιρισμοί και στα δύο άκρα της αλυσίδας εφοδιασμού συνδέουν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη συντόμευση των αλυσίδων αξίας, τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων και την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Στη ΔΟΕ συνεργαζόμαστε με τους εκλογείς μας για τη βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συνεταιρισμών σε όλο τον κόσμο.
Καθώς η ΔΟΕ συνεχίζει να προάγει ένα μέλλον εργασίας που βασίζεται σε αειφόρα μοντέλα παραγωγής και απασχόλησης, μια προτεραιότητα για εμάς τα επόμενα χρόνια είναι να διευκολύνουμε την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των συστατικών της ΔΟΕ και των συνεταιρισμών. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι κοινές δράσεις για υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης, η προώθηση των οικολογικών και κυκλικών οικονομιών και η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού.
 

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

7 Ιουλίου 2018, Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών.


7 Ιουλίου 2018,
οι συνεταιριστές σε όλο τον κόσμο:
 Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών. #CoopsDay με το σύνθημα
«Βιώσιμες κοινωνίες μέσω του συνεργατισμού»
Βιώσιμες κοινωνίες είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά όρια στην ανάπτυξη.
Από τη φύση τους, οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν έναν τριπλό ρόλο:
• Ως οικονομικοί φορείς δημιουργούν ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, πόρους και την απόκτηση εισοδήματος
• Ως επιχειρήσεις με κοινωνικούς στόχους που εστιάζουν στους ανθρώπους, συμβάλλουν στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη
• Ως δημοκρατικοί θεσμοί, οι οποίοι ελέγχονται από τα μέλη τους, διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες.

Ελλάδα:
δεν υπάρχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο,
αλλά αντιθέτως, ένα πλήθος ειδικών νόμων, που διέπουν τις επιμέρους κατηγορίες συνεταιρισμών, με προσθήκη νέων νομοθετημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ο κατακερματισμός αυτός ΔΕΝ είναι δικαιολογημένος, καθώς
οι ειδικοί συνεταιριστικοί νόμοι έχουν κοινή δομή και παρεμφερείς διατάξεις ως
προς βασικά λειτουργικά και οργανωτικά ζητήματα (όπως π.χ.
ως προς τη διαδικασία σύστασής τους, τα όργανα διοίκησής τους και
τους λόγους λύσης τους).