Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ..."
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015,
Ο σύλλογος «Φιλαδελφία»  συνεπής στις Συνεργατικές Αρχές και Αξίες
(SCE, ΙCA, ILO, http://philadelpheia.blogspot.gr/2012/10/blog-post_22.html ),
διοργανώνει στην Κομοτηνή,

δημόσια, ανοικτή ΣυΖήτηση, με θέμα:


"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
κατά την
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ"


Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου,
ώρα 20:00

στο χώρο:
ΑΝΡΟ "Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ"
Νικ.Πλαστήρα 62,
69100 Κομοτηνή


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
___________________________
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε ! ! !
Φιλαδελφία=ΣυνΕργασία
--------------------------------------------
Ομιλητής :

Δρ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Γεωπόνος ΑγροΟικονομολόγος (Ph .D)*

Αναφορά στο Έργο :
«Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας»
προτάσεις για την υλοποίηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας.
Ενδυνάμωση, Βελτίωση της ποιότητας και Εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας.


*την συζήτηση συντονίζει ο Μανώλης Κιουτσούκης