Ποιοι είμαστε

Φιλαδελφία

Ο σύλλογος «Φιλαδελφία» δραστηριοποιείται στο χώρο του τρίτου τομέα της Οικονομίας που αποκαλείται Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Προσβλέπει στη Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α των τριών τομέων της Οικονομίας,
- 1 - Κρατικού – Δημόσιου, (κράτος, περιφέρεια, δήμος),
- 2 - Ιδιωτικού (ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, χρηματιστήριο) και
- 3 - Κοινωνικού-Αλληλέγγυου (συνετα
ιρισμοί, σύλλογοι, σωματεία, φορείς, ενεργοί πολίτες),
για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της τοπικής μας κοινότητας, προς όφελος της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής, της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, της ΤΟΠΙΚΗΣ οικονομίας, των φυσικών ΠΟΡΩΝ και της ΘΕΛΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του τόπου ΜΑΣ.
- Πολιτισμός
- παράδοση
- παραγωγή
- χειροτεχνία
- οικοτεχνία
- μεταποίηση
- γαστρονομία
- υπηρεσίες
- τουρισμός
- βιοποικιλότητα
- εκπαίδευση
- αειφόρος ανάπτυξη
- βιωσιμότητα
- συνεργατισμός
- εθελοντισμός
- αλληλεγγύη
- συμμετοχή
- συμπληρωματικότητα
- κοινωφέλεια
- φιλοξενία της σκέψης του διπλανού μας
- αγαπητική συμφιλιωτική συναναστροφή, της συνεργασίας, της χαράς
- επιχειρηματικότητα που έχει ως σκοπό της να προσφέρει υγεία, δημιουργικότητα, ευκαιρίες συμμετοχής, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ενημέρωση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

- καινοτομία
- η φυσική δόμηση, οι βιοκλιματικές αρχές, η φυσική καλλιέργεια, η ελαχιστοποίηση αποβλήτων, ο διαχωρισμός ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση σε κάθε επίπεδο, η συλλογή νερού, ο σεβασμός και η συνδημιουργία με την φύση ελαχιστοποιώντας το οικολογικό αποτύπωμα, η οικοαυτάρκεια, η περμακουλτούρα...
- Ενθάρρυνση της αλληλεγγύης στην κοινότητα.
Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε.
....Με την αλληλεγγύη δεν «μπαλώνουμε» τον σκισμένο κοινωνικό ιστό, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε βαθιές ρίζες στις ανθρώπινες σχέσεις ! ! ! 


Υιοθετεί, Τηρεί, Στηρίζει, Διαδίδει, και ΕΝΕΡΓΕΙ συνεπής στον διεθνώς αποδεκτό ορισμό, τις Αρχές και Αξίες του Συνεργατισμού όπως εξελίχθηκαν διατυπώθηκαν, από την ICA (Διεθνή Συνεργατική Συμμαχία) και τον ILO (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας).

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ
Είμαστε ενεργοί πολίτες που με όραμα, συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.  
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότηταςπου επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Πρώτος σταθμός :
με πρωτοβουλία του "Συλλόγου Πολυτέκνων Ροδόπης", είναι η Ίδρυση και λειτουργία 
Κοινωνικού  Συνεργατικού Παντοπωλείου βασικών προϊόντων, με προ-παραγγελίες μελών και μεριδιούχων, "Από τον Παραγωγό στην Οικογένεια" δηλαδή η Ίδρυση και Λειτουργία
"Προμηθευτικής-Καταναλωτικής Συνεργατικής Επιχείρησης μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς δραστηριότητες”, συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.

- Σχεδιάζουμε και ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ αδιαλείπτως, Αφορμές  ΕπιΧειρηματικότητας και ΣυνΕργασίας

- Δράσεις ΠΡΟσυνεργατικής Αλληλεγγύης που στηρίζουμε και διενεργούμε, συμμετοχής ΟΛΩΝ, προσφοράς συνεργασίας, εθελοντικής εργασίας, αλληλοϋποστήριξης, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συνεργατικής κίνησης Φιλαδελφία :

- ΚοΥπΠα-Κοινότητα Υποστήριξης Παραγωγής (ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ με ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ομαδικές προμήθειες, διανομές)

- Το νοικοκυριό, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (καταναλωτική συμπεριφορά, ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ, ΤΟΠΙΚΌΤΗΤΑ, ΟΙΚΟαυτάρκεια, ΟΙΚΟτεχνία, παραδοσιακή γαστρονομία, σεβασμό στους ΠΟΡΟΥΣ, δίκαιες τιμές), ΟΜΑΔΙΚΕΣ παραγγελίες ΔΙΚΤΥΟ Νοικοκυριών-Καταναλωτών

- Εκπαίδευση ΠροΣυνεργατικής Αλληλεγγύης, (σεμινάρια, ημερίδες συνέδρια)

- Ομάδες Επιχειρηματικότητας & Συνεργασίας (συνεργατισμός, επιχειρηματικότητα, καινοτομία)

- "Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ", (εκθέσεις παραγωγών-δημιουργών)

- "Μην το ΠΕΤΑΣ, Φέρ' το Σ' ΕΜΑΣ", (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

- " Γιασεμί = Για Σέ Ειμί " (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, αδύναμων Οικονομικά, ανέργων, φυλακισμένων, ΑΜΕΑ, ψυχικά ανασφαλών, συμπολιτών μας),

- Η ανάδειξη των παραμονών του Εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου, καθώς και η δημιουργία ετήσιων επετειακών αφορμών, στην πόλη της Κομοτηνής, το Νομό Ροδόπης ως ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τουριστικής, εμπορικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

- Επιδιώκουμε την διάδοση του "Συνεργατισμού", την πρόοδο και εμπέδωση "Τοπικής Οικονομίας" μέσω ένταξης και συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, αξιοποίηση προγραμμάτων, εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων.

- Επιδιώκουμε την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με συνεταιρισμούς, ομάδες, ενώσεις, κοινοπραξίες, Πανεπιστήμια, Φορείς, Πρόσωπα, και Υπηρεσίες για την ανάπτυξη ΔΡΑΣΕΩΝ, συνεργατισμού, και Τοπικής Οικονομίας.

- Ζητούμε και ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ, συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ συνεταιρισμών, διασυνεργατικού Φορέα, ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας, και ΔΡΑΣΕΩΝ υπέρ του ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ και της Τοπικής Οικονομίας.

- Προετοιμάζουμε την δημιουργία Ιστολογίου Διαδραστικού, συμμετέχουμε σε Φόρουμ, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης, για την επικοινωνία της συσσωρευόμενης εμπειρίας μας, ενεργούμε και προσδοκούμε προς:
  •  Βελτίωση - Δημιουργία απλού, ενιαίου, ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
  • Πιστοποίηση και Έλεγχο Συνεργατικό
  • Εκπαίδευση Βιωματική και Ανάδειξη ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
  • Δικτύωση, αλληλοενημέρωση, αλληλοϋποστήριξη, ΚΛΑΔΙΚΗ-ΧΩΡΙΚΗ
  • Εργαλεία ΗΘΙΚΗΣ Χρηματοδότησης - Επιδότησης των Συνεργατικών Επιχειρηματικών Σχεδίων 

Πού απευθυνόμαστε :
Σε όλους τους συμπολίτες μας αλλά και σε συλλόγους, παραγωγούς, αγρότες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, έτσι ώστε να συνεργαστούμε, με σκοπό να ωφεληθούμε, στηρίζοντας τον αγώνα και την προσπάθεια.