Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη 28/11/2013, Κάδους Συλλογής Χρησιμοποιημένων Οικιακών Τηγανελαίων

Πέμπτη 28/11/2013
Τοποθετούμε -ύστερα από έγκριση των αρμόδιων Σχ. Επιτροπών και Διευθύσεων, Ειδικούς Κάδους για την
Συλλογή Χρησιμοποιημένων Οικιακών Τηγανελαίων
σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια - Λύκεια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Φιλαδελφία

-Οι οικογένειες και τα νοικοκυριά ΕΙΜΑΣΤΕ οι βασικοί παράγοντες των κοινωνιών και της οικονομίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση σε επίπεδο νοικοκυριού.
-Πολιτισμός, αξίες και παραδόσεις καθορίζουν τις αποφάσεις των οικογενειών και των νοικοκυριών.
Διαχωρισμός στην πηγή, 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση.   

Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ να φροντίσουμε για τον διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), 
·         τη ΜΕΙΩΣΗ
·         την ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
·         την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των απορριμάτων που παράγουμε  

Η εκπαίδευση της κοινωνίας θα δώσει ΜΟΝΟ τη σωστή πληροφορία. Είμαστε ΟΛΟΙ υπεύθυνοι για:
 • διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), 
 • ανακύκλωση και
 • φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οργανικού υπολείμματος
 • εκπαίδευση της κοινωνίας
Τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σύστασή τους: 
·         σε οργανικά (φρούτα, λαχανικά, κουκούτσια, φύλλα, κλπ) Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40%-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας.
·         σε ανόργανα (πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, κλπ)
·         σε στερεά (τρόφιμα, ξύλο, ύφασμα, συσκευές, ελαστικά, υλικά συσκευασίας, κλπ)
·         σε υγρά που διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά απόβλητα ή λύματα. Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα υγρά που αποβάλλονται από μία βιομηχανία ή άλλη εγκατάσταση, τα οποία συνήθως περιέχουν υπολείμματα από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα της εγκατάστασης.
Αστικά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά που προέρχονται από τους χώρους εξυπηρέτησης προσωπικού π.χ. λουτρά, τουαλέτες, νιπτήρες, κ.λπ. 

Και ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους:
·         σε αστικά απορρίμματα
·         απόβλητα ορυχείων
·         βιομηχανικά απόβλητα
·         νοσοκομειακά απόβλητα και
·         επικίνδυνα απόβλητα

  Διαχείριση απορριμμάτων

·         Μία βασική διαφορά είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις οι κάδοι των οικιακών απορριμμάτων δεν βρίσκονται στον δρόμο ή στα πεζοδρόμια όπως στην Ελλάδα, αλλά μέσα στις αυλές των σπιτιών ή εντός των χώρων οικιών και πολυκατοικιών. 

Είμαστε σημαντικοί και σπουδαίοι, καθοριστικοί, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική μας θέση. 
Καθημερινά ψηφίζουμε με το πιρούνι μας, με τις επιλογές μας, με την αδιαφορία μας, 
 • τι γεωργία, 
 • τι ανάπτυξη, 
 • τι εξέλιξη και 
 • τι κόσμος θα υπάρξει αύριο.

Γίνε ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

Συλλέγουμε το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο για την παραγωγή βιο-diesel
*ένα λίτρο τηγανέλαιο, όταν πετιέται, μολύνει χιλιάδες λίτρα νερού 

Τι επιπτώσεις υπάρχουν
Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια πρέπει να αποθηκεύονται και να πηγαίνουν σε ειδικά εργαστήρια στην συνέχεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν με άλλους τρόπους στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι μέχρι και πριν 5 χρόνια επιτρεπόταν τα χρησιμοποιημένα έλαια να δίνονται για ζωοτροφές, λόγω της θερμιδικής τους αξίας
τα χρησιμοποιημένα έλαια που ρίχνονται στους βόθρους δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα.
συνηθίζουν να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού και να κολλάνε στα τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των ελαιο/λιπο-διαχωριστών.
Εάν συνεχιστεί η απόρριψή τους αμείωτα, θα συσσωρευτούν, θα σχηματίσουν ένα σκληρό στρώμα και τελικά θα φράξουν τις γραμμές αποχέτευσης. 

Η απόρριψη των λιπών και των ελαίων στα σκουπίδια έχει ΜΟΝΟ μειονεκτήματα.
Πρώτα, πετιόνταν συνήθως μέσα στα δοχεία στα οποία αγοράστηκαν αρχικά.  Έτσι όμως η συγκεκριμένη συσκευασία αποστερείται από το ρεύμα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δηλαδή ζημιώνει η επιβεβλημένη από το νόμο ανακύκλωση συσκευασιών,
οι συσκευασίες αυτές προσαυξάνουν το ποσοστό εκείνο των αποτιθέμενων σκουπιδιών που δεν βιοαποικοδομείται και παραμένει επί δεκαετίες αναλλοίωτο στις χωματερές, ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΪΩΝ-ΕΚΡΗΞΕΩΝ,
ενώ τέλος συνεισφέρουν και στην αύξηση του όγκου των γενικών σκουπιδιών.  

Έπειτα, όταν η συσκευασία των απορριπτόμενων τηγανελαίων ‘μασηθεί’ στα κλασικά απορριμματοφόρα, τα λίπη και έλαια χύνονται στη γενική μάζα των σκουπιδιών, καλύπτοντάς τα και ενισχύοντας έτσι την τάση τους για αναερόβια ζύμωση και ανάδυση δυσάρεστων οσμών όπου αποτεθούν. 

Εάν πάλι κανείς επιλέξει να χύσει τα λίπη και λάδια αυτά στην αποχέτευση, προκαλεί πάλι τριπλό κακό. 
 • Πρώτα, προκαλεί εκούσια βουλώματα και δυσοσμία στο δίκτυο αποχέτευσης του κτηρίου του και επιβαρύνει σοβαρά το λιποσυλλέκτη, που ο νόμος του επιβάλλει να διαθέτει.      
 • Έπειτα, επιβαρύνει το δίκτυο αποχέτευσης πόλης με δυσοσμία και φραγές.
 • Τέλος, επιβαρύνει το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων της πόλης του, καθώς τα λίπη και έλαια, ελαφρύτερα από το νερό, εμποδίζουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να διεισδύσει στο υδατικό ρεύμα των αποβλήτων και να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων μικροοργανισμών.
χρησιµοποιηµένο λάδι…
·         ∆ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί τη βουλώνει.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στην ύπαιθρο γιατί µολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.
·         ∆ΕΝ το ταΐζουµε στα ζώα µας γιατί τελικά θα καταλήξει στο πιάτο µας.
·         ∆ΕΝ το τρώµε εµείς γιατί µας βλάπτει σοβαρά.

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ»

Ενάμισι λίτρο λάδι μπορεί να δημιουργήσει κηλίδα ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου  

Συγκεντρώνουμε
τα φυτικά έλαια και
τα διάφορα λίπη που περισσεύουν από την παρασκευή των φαγητών
το τηγανέλαιο χωρίς ζουμιά και νερό.
Τα βάζουμε σε μπουκάλια
τα συγκεντρώνουμε στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
και τα αξιοποιούμε, προσφέροντας τα για τη δημιουργία βιομάζας που χρησιμεύει στην παραγωγή καθαρού βιοντίζελ !
- 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Χ. Βαμβακά
- Μ/κο Δ.Σχ. Μάστανλη Κομοτηνής
Μίνωα 17
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Στ. Κυριακίδη 93                                                
- 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Θέμιδος 4
- 13ο νηπ/γειο Κομοτηνής
Μ.Μ.Ανθίμου 1
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
14ης ΜΑΪΟΥ ΤΕΡΜΑ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
- Γ. Ρίτσου 4
3ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Φιλίππου 33
- 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου Ροδόπης, Φανάρι Ροδόπης, Τ.Κ 69100
- Γυμνάσιο Ξυλαγανής
- 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ
Αμαξάδες
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
- 1ο( 2/θ) Νηπιαγωγείο Σαπών, Σάπες, Κερασούντος 25,
- 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής
Σωκράτη 11
 - Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
ομάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας-Αλληλοβοήθειας :
philadelpheia@gmail.com
6932302172 

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Τί προτείνετε αγαπητοί ΦΙΛΟΙ;

Σ Υ Ν Ε Χ Ω Σ   υφιστάμεθα  ΠΙΕΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ και ενοχλήσεις, προσκλήσεις σε απολογία,
από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ στις οποίες φτάνουν "ανώνυμες" σε ΕΜΑΣ καταγγελίες,
Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ μας εγκαλούν ΣΥΝΕΧΩΣ, να εξηγούμε ΣΥΝΕΧΩΣ τις προθέσεις και μεθόδους μας.

Είναι κουραστικό, γίνεται σίγουρα παρελκυστικά, κρυπτοφασιστικά και καθυστερεί την υπόθεση της συνεργασίας προσφοράς και αλληλεγγύης για την οποία είμαστε ΤΑΓΜΕΝΟΙ.

Γίνεται ΣΥΝΕΧΩΣ, από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ που έχουν εντελώς άλλο προορισμό, (την προστασία του καταναλωτή, την ευημερία του πολίτη),
με λίγο προσωπικό, και εξυπηρετώντας ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, "καθωςΠρέπει" οκονομικά, γυρνώντας την πλάτη στους σκοπούς που υπηρετεί η δράση της Φιλαδελφίας που είναι "του πεταματού; τρε μπανάλ; περιθωριακοί; ανατρεπτικοί; εκτός καθωςΠρεπεικού ΤΟΞΟΥ;".

Οι δραστηριότητά μας είναι ΝΟΜΙΜΗ 100% !

είμαστε πολίτες που
- συλλέγουμε μεταξύ μας ΠΡΟ-παραγγελίες, Ο Μ Α Δ Ι Κ Α,

- οικοδομούμε συστηματικά την ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Υποστηριζόμενη Παραγωγή (CSF),
- διεκδικούμε δικαιότερες τιμές στηρίζοντας ΝΤΟΠΙΟΥΣ και εγχώριους παραγωγούς,
- στηρίζουμε ταυτόχρονα και ΑΠΟΡΕΣ οικογένειες.
- επιμορφώνουμε για την ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, των προϊόντων-αγορών μας,
- ενημερώνουμε για τις ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ των επιλογών ή της ανοχής μας στη κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, τη οικονομική ανάπτυξη.
- Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε, με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας, ΣΥΝΕΠΕΙΣ στις συνεργατικές ΑΡΧΕΣ και ΑΞΙΕΣ που διέπουν τα καταστατικά και τη λειτουργία των ΣυνΕργατικών Επιχειρήσεων  Διεθνώς.

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
ομάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας :
philadelpheia@gmail.com

λοιπόν,
Τί προτείνετε αγαπητοί ΦΙΛΟΙ;
 
 
 

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κάθε Πέμπτη "Ιδρύοντας έναν Συνεταιρισμό"

Κάθε Πέμπτη 7.00-8.30 το απόγευμα,

"Φ ι λ α δ ε λ φ ί α, Παράγουμε στη Ροδόπη",
"Δείξτε μας το ΔΡΟΜΟ"
συνάντηση Ομάδας ΕπιΧειρηματικότητας - ΣυνΕργασίας
Δημιουργών - Μελών "Φιλαδελφίας"

χτίζουμε την συνεργατική μας επιχείρηση

"Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό"...
Βήμα Νο.1: Διαμορφώνοντας μια βασική ομάδα
Βήμα Νο.2: Μελέτη σκοπιμότητας
Βήμα Νο.3: Επανεξέταση αποτελεσμάτων Μελέτης Σκοπιμότητας
Βήμα Νο.4: Προετοιμασία μορφής καταστατικού - Βασικές αρχές (Οργάνωση)
Βήμα Νο.5: Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Επιχείρηση)
Βήμα Νο.6: Κατάρτιση καταστατικού (Οργάνωση)

Πηγή: Εγχειρίδιο Εργαστηρίου "Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό" Δικτύου Κ.Α.Π.Α.
Έκδοση 1η-Ιούνιος 2013
www.diktio-kapa.dos.gr
Συντονιστής της δράσης: Μανώλης Κιουτσούκης

 Ιδρύοντας έναν Συνεταιρισμό για τις Οργανώσεις Εργαζομένων
Guy Tchami
Συνεταιριστικό Πρόγραμμα
Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη
Βήμα Νο.1: Διαμορφώνοντας μια βασική ομάδα
Βήμα Νo.2: Πραγματοποιώντας μια μελέτη σκοπιμότητας
Βήμα Νo.3: Συντάσσοντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο
Βήμα Νο.4: Οργανώνοντας την εναρκτήρια Γενική Συνέλευση
Βήμα Νo.5: Υποβάλλοντας αίτηση καταχώρησης σε μητρώο ή/και έγκρισηγιατονσυνεταιρισμό
Βήμα Νo.6: Εκκινώντας τον νεοϊδρυόμενο συνεταιρισμό
 
Πηγή: Εγχειρίδιο Εργαστηρίου "Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό για τις Οργανώσεις Εργαζομένων" Δικτύου Κ.Α.Π.Α.  http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/egxiridioGR.pdf
Συντονιστής της δράσης: Μανώλης Κιουτσούκης

 
Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
ομάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας :
philadelpheia@gmail.com
6932302172
 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που βασίζεται στις διαχρονικές αρχές και αξίες της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι εγγεγραμμένο στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008.
(Όλο το καταστατικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.diktio-kapa.dos.gr)
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ιδρυτικού καταστατικού του Δικτύου ΚΑΠΑ, σκοπός του είναι στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάδειξη, διάδοση και η εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας των 800.000.000 μελών παγκοσμίως, των Αξιών και των Αρχών της… με σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας, με προτεραιότητα τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ως
ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους κυματοθραύστες στην
άνοδο των τιμών, ως ένα εναλλακτικό μοντέλο προμήθειας οικιακών ειδών, ένα πρόσθετο
σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά. 

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

«Δημοσιογραφία από τα κάτω ενάντια στην 4η Εξουσία»

Στα πλαίσια του 9ου Αντιεξουσιαστικού Φεστιβάλ Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου εκδήλωση με θέμα «Δημοσιογραφία από τα κάτω ενάντια στην 4η εξουσία» στο Φουαγιέ της παλιάς Νομικής ΔΠΘ. Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν η κ. Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου από το περιοδικό Unfollow, ο κ. Σαμή Καραμπουγιούκογλου από την ΕΡΑ Κομοτηνής και ο κ. Στέφανος Μπατσής από το περιοδικό «Βαβυλωνία». Στη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκε το θέμα της «Νέας Δημοσιογραφίας» που ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα και στην Ελλάδα. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα το περιοδικό «Unfollow», τη «Βαβυλωνία» και την «Εφημερίδα των Συντακτών», τα νέα αυτά μέσα δίνουν χώρο κι εκφράζουν ένα λόγο διαφορετικό του κυρίαρχου κάπως περιθωριοποιημένου. Είναι ανοιχτά και κοντά στην κοινωνία, σκιαγραφώντας ένα νέο υπόβαθρο και πασχίζοντας για μια όσο το δυνατόν πιο αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία μακριά από τις δεσμεύσεις του κράτους και της αγοράς. Υπάρχουν στην κοινωνία για να εκφράσουν την ανάγκη για μια διαφορετική ενημέρωση και ανάγνωση των καταστάσεων και απευθύνονται κατευθείαν και κυρίως στους αναγνώστες τους για την οικονομική τους στήριξη, όπως μας πληροφόρησε στην εισήγηση του ο κ. Στέφανος Μπατσής.

Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, δημοσιογράφος Unfollow «Μας χρησιμοποιούσαν ως ένα δημοκρατικό άλλοθι»
Η κ. Μαρινική Αλεβιζοπούλου ανέλυσε εκτενώς τη δομή της λειτουργίας αυτών των νέων μέσων καθώς και τη δομή της αγοράς. Η κ. Αλεβιζοπούλου προερχόμενη από ένα μέσο μεγάλης κυκλοφορίας, αναφέρθηκε στον βίαιο τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι που δεν υποστήριζαν τα συμφέροντα των μεγάλων εκδοτικών ομίλων αλλά και στον τρόπο που τους χρησιμοποιούσαν, λέγοντας ότι «μας χρησιμοποιούσαν ως ένα δημοκρατικό άλλοθι, αλλά με την κρίση, που έβαλε στενές γραμμές, μας απομάκρυναν βίαια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Λαμπρινή Θωμά που απομακρύνθηκε από τον «Αθήνα 98,4» η οποία ανακοίνωσε ότι η μη συμμετοχή στην απεργία ήταν θέση της διοίκησης και όχι των εργαζομένων κι έτσι απολύθηκε». Η κ. Αλεβιζοπούλου στη συζήτηση που ακολούθησε, ανέφερε ότι τα μέσα της «δημοσιογραφίας από τα κάτω» πρέπει να πάρουν πίσω την έννοια της πληροφόρησης και να μη χρησιμοποιούν πλέον την έννοια της αντιπληροφόρησης καθώς αποτελούν και αυτά μέσα κανονικής πληροφόρησης με εκτενή στοιχεία και αναλύσεις.

Σαμή Καραμπουγιούκογλου, δημοσιογράφος ΕΡΑ Κομοτηνής «Θα συνεχίσουμε το πείραμα της ανοιχτής ΕΡΤ μέχρι το τέλος, όποιο κι αν είναι αυτό»


Στο πείραμα της ανοιχτής ΕΡΤ που λειτουργεί το τελευταίο 5μηνο αναφέρθηκε ο κ. Σαμή Καραμπουγιούκογλου, ο οποίος από τη στιγμή που έκλεισε βίαια η ΕΡΤ, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εργάζεται στην πειραματική ανοιχτή ΕΡΤ και, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα συνεχίσει να πολεμάει για αυτό το πείραμα «μέχρι το τέλος, όποιο κι αν είναι αυτό το τέλος καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό σε κανέναν». Ο κ. Καραμπουγιούκογλου τόνισε πως το κλείσιμο της ΕΡΤ αποτελεί «μιζοποίηση της δημόσιας τηλεόρασης με σκοπό το συμφέρον των ιδιωτών, αφού αν η ΕΡΤ παρέμενε ανοιχτή θα κατάφερνε να γίνει ο μοναδικός πάροχος high definition συχνότητας. Οι εργαζόμενοι, όμως, της ΕΡΤ θα συνεχίσουν να παλεύουν για αυτό το πείραμα το οποίο είναι άκρως επιτυχημένο και θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως εργαζόταν όλα αυτά τα χρόνια και δε θα αλλάξει τίποτα».

Συντάκτης:Νίκος Μαλαμάς 
e-mail: nikosmlm@hotmail.com

Πηγή:
http://paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=163784&categoryid=1

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ»
ΕΔΡΑ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                    ΙΔΡΥΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ
                                                                                    ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ» 

       Καλείστε   στην    1η  Τακτική  Γενική   Συνέλευση   του  Συλλόγου   μας  με  θέμα   ημερήσιας  διάταξης  την  εκλογή  Δ.Σ  και   Επιτροπής  Οικονομικού  Ελέγχου,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί   στις     9 Νοεμβρίου     ώρα       11:00 στην  Κομοτηνή   (Γρ.Μαρασλή 1, -Πολυλειτουργικό Κτίριο Κομοτηνής-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) 

Για  να  επιτευχθεί  απαρτία    απαιτείται    να  παρασταθούν    το  30%   των  οικονομικά   τακτοποιημένων   μελών.       

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  απαρτίας,  η  Συνέλευση   θα  πραγματοποιηθεί   μια    εβδομάδα  μετά,   την  ίδια   μέρα   και  ώρα   και  στον  ίδιο  τόπο,  με  την  υφιστάμενη   απαρτία. 

                                                                                                     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  02/11/2013
                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
                                                                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

 
Άνθρωποι, ΠΡΟΣΩΠΑ, από διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές σκέψεις, συμπεριφορές και ανησυχίες, διαφορετικοί κόσμοι αλλά με κοινό όνειρο, έμελλε να «συγκρουστούν» σε μία έκρηξη ιδεών, θέλησης και τόλμης, και να δημιουργήσουν κάτι όμορφο.

Οι γκρίζες αποχρώσεις της καθημερινότητας χάθηκαν πίσω από έγχρωμα χαμόγελα και σπινθηροβόλα βλέμματα, όταν αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους κοινότητα

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α  

1η ιδρυτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
Φ ι λ α δ ε λ φ ί α,
Σάββατο  9-11-2013

καλούνται τα Οικονομικά Ενήμερα (ιδρυτικά) μέλη,
οι φίλοι, οι εθελοντές μας.
συνεπείς στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ Συνεργατικές Αρχές,

Ημέρα Σάββατο  9-11-2013, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ΠολυΛειτουργικό κτίριο του Δήμου Κομοτηνής, Γρ.Μαρασλή 1, 69100 Κομοτηνή.
Συμμετέχοντας συμπράττουμε, ΣυνΕργαζόμαστε, σε ΔΡΑΣΕΙΣ Προ-Συνεργατικής Αλληλεγγύης, αλληλοΕκπαιδευόμενοι στην ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, την ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ, τον οικογενειακό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, την περιβαλλοντική ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την ΟΡΘΗ διαχείρηση των πόρων, την ΕπιΧειρηματικότητα, τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ.

Αγαπητοί φίλοι,
Από την Ιδρυση του Ελληνικού Κράτους γνωρίζουμε τα δύο κυρίαρχα συστήματα Οικονομιών, την Δημόσια ή Κρατική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς, που αντιπαλεύουν για την επικράτηση τους ή συνεργάζονται καθορίζοντας τα μεταξύ τους σύνορα.

Τον τελευταίο αιώνα είδαμε άλλοτε την Κρατική Οικονομία να ενασχολείται με θέματα που άπτονται της Ιδιωτικής Οικονομίας και άλλοτε να υποστηρίζει την ενασχόληση του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν πεδίο της Δημόσιας Οικονομίας.
Οι προτεινόμενες επιλογές μας ως Πολίτες, οδηγούν σε μονόδρομους που όμως συνέχεια αλλάζουν.
Πρέπει να επιλέγουμε αναγκαστικά μεταξύ των δύο μοντέλων.
Είναι όμως έτσι;
Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο επιλογές, ή μήπως υπάρχει μια τρίτη;

Αυτή της Κοινωνικής ή Αλληλέγγυας Οικονομίας, με 1.000.000.000 μέλη σε όλο τον Κόσμο;
Στατιστικά στοιχεία 
http://2012.coop/en/ica/co-operative-facts-figures

- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που, εφαρμόζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στην γειτονική μας Κύπρο, όπως επίσης και σε όλο τον Κόσμο και χρησιμοποιείται ως ένα σχέδιο επιβίωσης «παντός καιρού».
- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που κάποτε, πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, εφαρμοζόταν στις κοινότητες του τόπου μας και υπήρξε o συνήθης τρόπος συνεργασίας και επιβίωσης των ανθρώπων, μια πρωτοπορία του τόπου μας αναγνωριζόμενη διεθνώς εάν και εμείς το έχουμε ξεχάσει.


- Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία των ανθρώπων.
- Ενεργεί παράλληλα με τα δύο γνωστά Οικονομικά Μοντέλα.
- Προσδίδει στην επιβίωση των πολιτών ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την επικρατούσα κάθε φορά πολιτική κατεύθυνση Κρατική ή Ιδιωτική.
- Εξασφαλίζει αναδιανομή του πλούτου και περιφερειακή ανάπτυξη.
- Εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων.
- Δίνει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ στον πενιχρό μισθό μας.
- Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, προάγει τον πολιτισμό.

Με λίγα λόγια οδηγεί σε αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι μήπως τελικά αυτός ο λόγος, (Κοινωνική Οικονομία) που οι Ευρωπαίοι Συμπολίτες μας απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τροφίμων από αυτές της Ελλάδας, καθώς και πολλές άλλες κοινωνικές παροχές άγνωστες στον τόπο μας;

Σκοπός της Φιλαδελφίας είναι να γίνει γνωστό, πως οι συνεταιρισμοί, όταν δεν είναι συνεταιρισμοί μόνο κατ' όνομα αλλά βασίζονται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές, ΜΟΝΟ τότε βοηθούν την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου με την τοποθέτηση του στο κέντρο του ενδιαφέροντος, με την ανοιχτή, αυτόνομη, διάφανη με σταθερούς κανόνες λειτουργία τους, αλλά και με διαρκείς κοινωνικούς στόχους.


Φιλαδελφία

"Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο"
Είμαστε ενεργοί πολίτες που με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.

Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς (ICA, ILO)  
http://philadelpheia.blogspot.gr/2012/03/principles-1.html . 
Πού απευθυνόμαστε : 
Σε όλους τους συμπολίτες μας αλλά και σε συλλόγους, παραγωγούς, αγρότες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, έτσι ώστε να συνεργαστούμε, με σκοπό να ωφεληθούμε, στηρίζοντας τον αγώνα και την προσπάθεια.

Η πρωτοβουλία μας ας δώσει έμπρακτα αποτελέσματα για το καλό του τόπου, για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Τα μέλη των συνεταιρισμών πρέπει να έχουν υψηλή αφοσίωση και όραμα να αλλάξει προς το καλύτερο το περιβάλλον στο οποίο ζουν.


Οι «μοναχικές» πορείες, η ιδιοτέλεια, η αλαζονεία, η ιδιοτροπία, είναι «δοκιμασμένες», άλλωστε αυτές μας έφθασαν εδώ.

Τα καρδιαγγειακά προβλήματα έχουν 20% αύξηση, ενώ οι αυτοκτονίες είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας.
Η χρήση ουσιών, όπως αλκοόλ έχει πάρει την άγουσα.
Το άγχος του μέσου Έλληνα μετατρέπεται γρήγορα σε κατάθλιψη, η οποία γεννά τα παραπάνω δεινά.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το ίδιο το άτομο μπορεί να βοηθήσει μόνο του τον εαυτό του.
Η απάντηση είναι «Μπορεί».
Όταν το ΑΤΟΜΟ γίνεται ΠΡΟΣΩΠΟ, μέσα από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, την αλληλεγγύη, την συναναστροφή, την αυτοΕκτίμηση, την εξωστρέφεια, τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ.

Όλη η Διεθνής Κοινότητα, ήδη από το 1995 στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη με το ψήφισμα 51/58,
αναγνώρισε την σημασία του συνεταιριστικού μοντέλου, ιδίως για
- την εξάλειψη της φτώχιας,
- την δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης καθώς και
- την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης,
- την δίκαιη παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς ως βιώσιμη και ανθρωποκεντρική,
- την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών,
- την μεγαλύτερη λογοδοσία,
- την προώθηση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
Αυτό το διαφορετικό οικονομικό μοντέλο των 800.000.000 μελών παγκοσμίως εν’ τέλη ευημερεί,
 - στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
- την κινητοποίηση των πόρων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων,
Ας θυμηθούμε
- τις ναυτοσυντροφιές όπου στην Ύδρα διέθεταν 114 πλοία με 330 συνιδιοκτήτες – μεριδιούχους και στις Σπέτσες διέθεταν 40 με 136 συνιδιοκτήτες – μεριδιούχους, ας θυμηθούμε επίσης
- την συμβολή αυτών των πλοίων στην κατάκτηση της ελευθερίας αυτού του τόπου. (Το πνεύμα της συνεργασίας εις τον οικονομικό τομέα εν’ Ελλάδι κατά τας παραμονάς της Ελληνικής επανάστασης του 1821 Π. Παπαγαρυφάλλου)

Ας θυμηθούμε την «συντροφιά των Αμπελακίων» όπου ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου έγραφε για αυτήν:
«Έξη χιλιάδες ρωμιοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έζησαν εδώ προ εκατόν πενήντα χρόνων χωρίς να φαγωθούν, δημιουργοί και συνεταίροι της πρώτης και τελειοτέρας Συνεργατικής του κόσμου, δάσκαλοι των οικονομολόγων, των φιλοσόφων, των ιεροκηρύκων, δάσκαλοι του ίδιου του Φουριέ, αυτοί οι Θεσσαλοί χωριάτες…
Έργο που καμία πολιτισμένη κοινωνία δεν το έχει αποτολμήσει….
Ο ταπεινός Κίσσαβος χάρις στους νεώτερους Θεσσαλούς, καλλιέργησε και πραγματοποίηση το πιο δύσκολο απ’ όλα, την αδερφοσύνη!»
(Εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα 29 Νοεμβρίου 1937)
Ας θυμηθούμε τις Συντροφιές των Κτιστάδων, τις Συντροφιές των Τσελιγκάτων οι οποίες γέννησαν πολλούς από τους Ευεργέτες του τόπου μας, τα συνεταιριστικά έθιμα αυτοβοήθειας και αλληλεγγύης όπως τα Μιτάτα, τα Παραδιάρικα, τα Κοινάτα, τα Δανεικάρια, την Ξέλαση.

Ας θυμηθούμε το βιβλίο μας από τα σχολικά μας χρόνια που αναφερόταν στους «ελεύθερους συνεταιρισμούς κεφαλαίου – εργασίας, όπου όλοι έπρεπε να συμμετέχουν στα κέρδη (κάτι ανάλογο με αυτό που έκαναν οι Έλληνες τον καιρό της τουρκοκρατίας)» Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία - Γ’ τάξη του γυμνασίου 1979 σελίδα 261.
Ας θυμηθούμε την συνεταιριστική ιστορία μας όπως την περιέγραψε ο Γάλλος Luis Boulanger ο οποίος έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Όθωνα, όταν προσπαθώντας να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα που ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος
ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δηλώνοντας:
«Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…
Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει οριστικά, υπό το κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω από την δεσποτική εξουσία των Τούρκων…
Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη…και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί…
Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με την γενόμενη εργασία…
Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των παιδιών, για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους».
(Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου)
Αυτό το συνεταιριστικό πνεύμα που περιγράφεται από τον Luis Boulanger πρεσβεύει και το σύγχρονο Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα, όπως παρουσιάζεται στο θαυμάσιο Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Σήμερα όμως, ο πολύπαθος και παρεξηγημένος συνεταιριστικός τομέας στον τόπο μας, τραβά τον δρόμο του αυτοσχεδιασμού, της ιδιοτροπίας, της άγνοιας, γυρνώντας τη πλάτη στην πλούσια διεθνή και ντόπια εμπειρία, αδιαφορώντας για τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες, την 5η αρχή της συνεργατικής εκπαίδευσης..

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε φιλικά σας πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ»
ΕΔΡΑ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                    ΙΔΡΥΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ
                                                                                    ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ»

       Καλείστε   στην    1η  Τακτική  Γενική   Συνέλευση   του  Συλλόγου   μας  με  θέμα   ημερήσιας  διάταξης  την  εκλογή  Δ.Σ.  και   Επιτροπής  Οικονομικού  Ελέγχου,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί   στις     9 Νοεμβρίου     ώρα       11:00 στην  Κομοτηνή   (Γρ.Μαρασλή 1, - Πολυλειτουργικό Κτίριο Κομοτηνής-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου). 

Για  να  επιτευχθεί  απαρτία    απαιτείται    να  παρασταθούν    το  30%   των  οικονομικά   τακτοποιημένων   μελών.       

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  απαρτίας,  η  Συνέλευση   θα  πραγματοποιηθεί   μια    εβδομάδα  μετά,   την  ίδια   μέρα   και  ώρα   και  στον  ίδιο  τόπο,  με  την  υφιστάμενη   απαρτία. 

                                                                                                     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  2/11/2013
                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
                                                                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
 
 
 

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Oμάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας

Το 6% των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών,
άρα το 94% είναι πάνω απο 35 ετών και ειδικότερα στην Ελλάδα το 65% είναι πάνω απο 55 ετών.
Δηλαδή σε 10 χρόνια το 65% των σημερινών αγροτών θα έχει φύγει απο το επάγγελμα, παίζοντας τάβλι στα ΚΑΠ.H.
οι άνεργοι;
οι κακοπληρωμένοι;
Οι παρτ-τάϊμ με το ένα μεροκάμματο την εβδομάδα;
Οι νεαροί χαμηλοσυνταξιούχοι;
Ποιός θα ασχοληθεί με τον αγροτουρισμό;
Με τον οικοτουρισμό;
Με την πραγματική παραγωγή;
Με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;
 
Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ελλάδα,
με υψηλή ανεργία και παρατεταμένα μέτρα λιτότητας, τόσο νέους χαμηλοΣυνταξιούχους, τόσο ΓΕΜΑΤΑ καφενεία-προποτζίδικα, τόση ΕΣΩστρέφεια-κατάθλιψη,
είναι σαφές ότι μόνο μια συστηματική στροφή στην επιχειρηματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας και ταχύτερη-βιώσιμη ανάπτυξη.
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ, συλλογικότητα, ΣυνΕργασία
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ας κάνουμε το ΟΡΑΜΑ, το ΧΟΜΠΥ, το ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ, την ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ, τη ΓΝΩΣΗ μας,
- Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α
- Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η
- Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
 
Στη Φιλαδελφία ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 2 χρόνια ΤΩΡΑ,
 • για τη μείωση του κόστους του νοικοκυριού,
 • την δημιουργία ομάδων Επιχειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας,
 • την Αγοραστική εκπαίδευση,
 • την ανάδειξη και στήριξη της ΝΤΟΠΙΑΣ παραγωγής της Γης και του πνεύματος,
 • την τοπική γαστρονομία,
 • τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων της οικιακής οικονομίας,
 • την ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ στήριξη άπορων οικογενειών,
ομαδικές αγορές,
σεμινάρια,
εκθέσεις,
συνέδρια,
συνελεύσεις...

ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ στη Φιλαδελφία, ΘΑ ΒΡΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ! ! !
να προτείνει, να στηρίξει, να στηριχθεί
και να ωφεληθεί φυσικά...


Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
ομάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας :
philadelpheia@gmail.com
6932302172

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.