Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ​, ΚΑΡΤΕΛ, ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Α Ι Σ Χ Ρ Ο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Κ Ο Π Ο Ι :
«Ακρίβεια σε είδη
βασικής ανάγκης»
Α Ε Ρ Ι Τ Ζ Η Δ Ε Σ που εφαρµόζουν αθέµιτες πρακτικές :


·         Υπερτιμολογήσεις,
·         Εικονικά Τιμολόγια
·         κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης,
·         εναρµόνιση τιµών,
·         ενδοΟμιλικές συναλλαγές,
·         ολιγοπωλιακές ή µονοπωλιακές καταστάσεις,
·         ακάλυπτες επιταγές, στάση πληρωμών, προς παραγωγούς & μεταποιητές
·         ΦοροΜαγειρέματα και εμφάνιση εικονικών θυγατρικών ώς ζημιογόνων-κερδοφόρων
·         Εικονικές αγοραπωλησίες μετοχικών πακέτων κατά το δοκούν για την δημιουργία εντυπώσεων. 

Κ Α Ρ Τ Ε Λ,
Μ Ε Σ Α Ζ Ο Ν Τ Ε Σ

·         που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, κλέβουν τα νοικοκυριά, κλέβουν το κράτος (παρουσιάζουν συνεχώς ζημιές ή εξαερώνονται), κλέβουν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τους εργαζομένους,
·         με συστηματική παραβίαση των κανόνων κοστολόγησης των προϊόντων
·         εμφανίζουν ως δικαιολογημένη την αύξηση των τιμών πώλησης προς τους τελικούς καταναλωτές,
·         αποφεύγουν να εξοφλήσουν, βουλιάζουν τους παραγωγούς της Ελληνικής Γης. 

Α Χ Α Λ Ι Ν Ω Τ Ο Ι,
Α Ν Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ο Ι
αξιοποιούν

τους επιτηδευμένα ΘΟΛΟΥΣ κανόνες τεκμηρίωσης που πρέπει να ακολουθούνται από τους πολυεθνικούς ομίλους για την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούν στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, αφού έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι η έλλειψη σαφούς πλαισίου τεκμηρίωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής τους και συνηθισμένο σημείο διενέξεων με τις φορολογικές αρχές. 

Για τους πολυεθνικούς ομίλους είμαστε
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ υπερτιμολογήσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών που διογκώνει τεχνητά το κόστος των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών με συνέπεια την μείωση του μικτού κέρδους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που εμφανίζει αναγκαία και δικαιολογημένη την αύξηση των τιμών πώλησης προς τους τελικούς καταναλωτές.

Η αρχή της ανοιχτής αγοράς (ή «της ελεύθερης αγοράς» ή «των ίσων αποστάσεων», arm’s length principle), η οποία θεσπίζεται και στο άρθρο 9 του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων του ΟΟΣΑ και στα αντίστοιχα άρθρα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις, επιτάσσει, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να μην επικρατούν ή να συνομολογούνται όροι που να διαφέρουν από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
Φιλαδελφία:
στηρίζουμε την οικογένεια
με αλληλεγγύη, με συνεργατισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Φιλαδελφία παρακαλεί τους αναγνώστες της να σχολιάζουν χρησιμοποιώντας μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και να μη χρησιμοποιούν ύβρεις και μειωτικούς χαρακτηρισμούς.